Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

21.05.2022, Saturday

The code to the team on MS Teams: tba. In case any technical issues before and during the congress, please contact via private chat on MS Team the person labelled in each session as technical support.

Due to the organization of the 12th Young Sociologists Congress (20-22.05.2022) undertaken by the Association of Sociology Students affiliated by the Jagiellonian University in Krakow, we kindly inform you the image of the congress participants may be recorded both on photos and films, and then used for reporting or promoting purposes by the organizers (Association of Sociological Students at the Jagiellonian University in Krakow) in accordance with the article 81 paragraph 2 point 2 of the Act on copyright and related rights dated February 4, 1994 (Journal of Laws of 2004, item 880, as amended).

馃嚨馃嚤 S7 Badania spo艂eczne

Chair: tba
Technical support: tba
 

10:00 - 10:15 | Wykorzystanie technologii w radzeniu sobie ze statusem mniejszos虂ciowym przez osoby nieheteronormatywny
Kamil Motyka, Akademia Go虂rniczo-Hutnicza w Krakowie

10:15 - 10:30 | Zmiany imion i nazwisk w Polsce. Analiza danych ilos虂ciowych Urze台do虂w Stanu Cywilnego
Aleksandra P艂aczek, Uniwersytet 艁o虂dzki

10:30 - 10:45 | Jaka przysz艂os虂c虂 czeka relacje ludzi i zwierza台t - perspektywa narracyjna w badaniu organizacji dzia艂aja台cych na rzecz praw zwierza台t w Polsce
Katarzyna Krzemin虂ska, Uniwersytet Jagiellon虂ski

10:45 - 11:00 | Szcz臋艣cie jako najwa偶niejsze pragnienie wsp贸艂czesnego cz艂owieka
Pawe艂 Rado艅, Uniwersytet Jagiello艅ski

 

 

馃嚨馃嚤 S8 Praca socjalna

Chairtba
Technical support: tba
 

10:00 - 10:15 | O wykluczaniu z je台zyka. Strategie radzenia sobie ze stygmatyzacja台 i brakiem reprezentacji odbiorco虂w pomocy w dyskursie pracy socjalnej
Dorota Wo虂jciak, Uniwersytet Jagiellon虂ski

10:15 - 10:30 | Edukacja wielokulturowa w Polsce - skala potrzeb a skutecznos虂c虂 rozwia台zan虂 systemowych w obliczu wojny w Ukrainie
Kamila Grudniewska, Uniwersytet Jagiellon虂ski

10:30 - 10:45 | Sprawy o zobowia台zanie osoby stosuja台cej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspo虂lnie zajmowanego mieszkania i jego bezpos虂redniego otoczenia lub zakazanie zbliz虈ania sie台 do mieszkania i jego bezpos虂redniego otoczenia
Marcel Lez虈on虂, Uniwersytet Jagiellon虂ski

馃嚞馃嚙 S9 English Session

Chair: tba
Technical support: tba
 

10:00 - 10:15 | Solarpunk - a hope giving culture trend as an inspiration for modern sociologists
Oliwia Mandrela, Uniwersytet Jagiellon虂ski

10:15 - 10:30 | Baby diapers as an evolutionary hypernovelty
Igor 艁atas虂, Uniwersytet Jagiellon虂ski

10:30 - 10:45 | Between trauma and carnival – social attitudes toward participation in mass events during an epidemic threat
Pawe艂 Smolin虂ski i Leszek Da台browski, Uniwersytet Miko艂aja Kopernika w Toruniu

馃嚨馃嚤 S10 Media i nowe technologie

Chair: tba
Technical support: tba

12:00 - 12:15 | Przeciwdzia艂anie stereotypom? Wizerunek oso虂b z niepe艂nosprawnos虂cia台 we wspo虂艂czesnych programach telewizyjnych
Karolina Klimczyk-Mis虂tal, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

12:15 - 12:30 | Neoplemie台 czy wspo虂lnota globalna? Konsumpcja ekologiczna jako podstawa wie台zi spo艂ecznych na przyk艂adzie spo艂ecznos虂ci aplikacji Too Good To Go i Foodsi w Polsce
Anastasiia Zakusilo, Uniwersytet Jagiellon虂ski

12:30 - 12:45 | Spo艂eczne postrzeganie sekwestracji magazyno虂w dwutlenku we台gla (CCS) - przegla台d badan虂
Kamil Motyka, Akademia Go虂rniczo-Hutnicza w Krakowie

馃嚨馃嚤 S11 Miasto i miejsko艣膰

Chair: tba
Technical support: tba
 

12:00 - 12:15 | Dos虂wiadczanie przestrzeni przez osoby homoseksualne - przypadek Krakowa
Jakub Czerw, Uniwersytet Jagiellon虂ski

12:15 - 12:30 | Strefa podmiejska - miejska czy wiejska?
Leszek Da台browski, Uniwersytet Miko艂aja Kopernika w Toruniu

12:30 - 12:45 | Miasto i migracje - emigracja z Rzeszowa do Stano虂w Zjednoczonych na prze艂omie XIX i XX wieku
Julia Dural i Aleksandra Tutko, Uniwersytet Jagiellon虂ski

馃嚨馃嚤 S12 Gender Studies

Chair: tba
Technical support: tba
 

12:00 - 12:15 | Jak w projektowaniu i odbiorze nowych technologii (re)produkowana jest p艂ec虂? Przegla台d badan虂 nad relacja台 p艂cikulturowej i technologii
Katarzyna Cies虂lak, Akademia Go虂rniczo-Hutnicza

12:15 - 12:30 | Rola i obraz kobiet we spo虂艂czesnych wspo虂lnotach ruchu zielonos虂wia台tkowego w Polsce
Paulina Nowaczewska, Uniwersytet Jagiellon虂ski

12:30 - 12:45 | Biopolityka, media i interp艂ciowos虂c虂, czyli jak czwarta w艂adza reprodukuje binarnos虂c虂
Daria Malinowska, Uniwersytet Jagiellon虂ski

12:45 - 13:15 | "Nowi japon虂scy me台z虈czyz虂ni" na przyk艂adzie idoli agencji Johnny & Associates
Amelia Mandrewicz-Kowalska, Uniwersytet Kardyna艂a Stefana Wyszyn虂skiego

Web Content Display Web Content Display