Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

20.05.2022, Friday

The code to the team on MS Teams: tba. In case any technical issues before and during the congress, please contact via private chat on MS Team the person labelled in each session as technical support.

Due to the organization of the 12th Young Sociologists Congress (20-22.05.2022) undertaken by the Association of Sociology Students affiliated by the Jagiellonian University in Krakow, we kindly inform you the image of the congress participants may be recorded both on photos and films, and then used for reporting or promoting purposes by the organizers (Association of Sociological Students at the Jagiellonian University in Krakow) in accordance with the article 81 paragraph 2 point 2 of the Act on copyright and related rights dated February 4, 1994 (Journal of Laws of 2004, item 880, as amended).

🇵🇱 Conference opening
Professor Kaja Gadowska,
Director of the Institute of Sociology, Jagiellonian University in Krakow
Vice-President of the European Sociological Association

🇵🇱 Inaugural lecture: Uchodźstwo w perspektywie historycznej i socjologicznej. Solidarni z Ukrainą | professor Krystyna Slany
 
Technical support: tba

🇵🇱 S1 Antropologia społeczna

Chair: tba
Technical support: tba

10:45 - 11:00 | „Smile!”. O wpływie kamery i aparatu na praktykę hatha-jogi. Analiza wizualna
Aleksandra Płaczek, Uniwersytet Łódzki

11:00 - 11:15 | Zaangażowana szafa: konstruowanie narodu za pomocą ubrań
Jowita Baran, Uniwersytet Jagielloński

11:15 - 11:30 | Rola zmysłów w przekazie wiedzy cielesnej. Praktyka hatha-jogi
Dagmara Tarasiuk, Uniwersytet Łódzki

11:30 - 11:45 | Doświadczenie represji a mobilizacja w nowych ruchach społecznych - przypadek protestów queerowych i pro-choice w Warszawie w 2020 i 2021 roku
Anna Firgolska, Uniwersytet Warszawski

🇵🇱 S2 Badania społeczne

Chair: tba
Technical support: tba

10:45 - 11:00 | Nowy wymiar zmiany społecznej w perspektywie biograficznego doświadczenia procesu post-transformacji w Polsce
Aleksandra Drążczyk, Uniwersytet Łódzki

11:00 - 11:15 | W co wierzą studenci? - Raport z badania postaw studentów wobec ezoteryki i nowej duchowości
Mateusz Grzyb i Weronika Jaworska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

11:15 - 11:30 | Antydepresanty i tożsamość w ramach kultury terapeutycznej
Michał Frąckiewicz i Nikodem Szynol, Uniwersytet Warszawski

11:30 - 11:45 | Socjoekonomiczne determinanty współczynnika rozwodów w Polsce XXI w. - analiza zastanych danych panelowych
Andrzej Porębski, Uniwersytet Jagielloński

🇵🇱 S3 Gender Studies

Chair: tba
Technical support: tba

10:45 - 11:00 | Aktywizm osób queerowych
Zuzanna Kapciak, Uniwersytet Jagielloński

11:00 - 11:15 | „Przechodzę do historii. Ja, zwykła Polka...” – obywatelskie herstorie wokół walki o prawa reprodukcyjne w Polsce
Radosław Nawojski, Uniwersytet Jagielloński

11:15 - 11:30 | Opór jako czynnik rekonstruowania tożsamości. Analiza biografii osób uczestniczących w strajkach kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Aleksandra Trybalska i Julia Warmuz, Uniwersytet Jagielloński

11:30 - 11:45 | Strajki są nie tylko kobiet – doświadczenia transpłciowych mężczyzn i osób niebinarnych w strajkach po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji
Natalia Superson i Patrycja Andrychowicz, Uniwersytet Jagielloński

 

 

🇵🇱 W1 Eksploracja danych w programie MAXQDA
Professor Barbara Worek, Jagiellonian University in Krakow
🇵🇱 W2 Konflikty w przestrzeni akademickiej – praktyczne sposoby radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach. Perspektywa studenta_tki
Maria Włoskowicz

🇬🇧 W3 Do you GROW? Introduction to coaching for team leaders
Seweryn Krupnik

🇵🇱 S4 Praca socjalna

Chair: tba
Technical support: tba

15:45 - 16:00 | Ocena "Programu 500+" w opinii beneficjentów pomocy społecznej
Izabela Fryc i Dominika Staciwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

16:00 - 16:15 | Ewaluacja zawodu pracownika socjalnego na przestrzeni lat
Eryk Pająk i Marta Cyran, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

16:15 - 16:30 | Praca socjalna z osobami ze spektrum autyzmu
Olga Tytko, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

16:30 - 16:45 | Wolontariat jako forma aktywizacji społecznej osób starszych
Magda Ostrowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

🇵🇱 S5 Media i nowe technologie

Chair: tba
Technical support: tba
 

15:45 - 16:00 | Pozorny wybór – jak internauci radzą sobie z e-panoptykonem
Julia Heller, Uniwersytet Warszawski

16:00 - 16:15 | „Media bez wyboru”. Dylematy radia społecznościowego w obliczu protestu mediów na przykładzie Radia 357
Piotr Chmielewski, Uniwersytet Łódzki

16:15 - 16:30 | Pamięć społeczna w erze nowych technologii
Filip Oszczyk, Uniwersytet Jagielloński

16:30 - 16:45 | Społeczeństwo 5.0: japoński przepis na technologiczną destrukcję społeczeństwa
Joanna Grudowska i Dominik Zieliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

🇵🇱 S6 Socjologia krytyczna

Chair: tba
Technical support: tba
 

15:45 - 16:00 | Praktyki oporu codziennego a tworzenie zbiorowych identyfikacji na przykładzie palestyńskim
Patrycja Król, Uniwersytet Jagielloński

16:00 - 16:15 | Relacja natura-człowiek w narracjach religijnych w czasie antropocenu
Daria Malinowska i Paulina Nowaczewska, Uniwersytet Jagielloński

16:15 - 16:30 | Biowładza w rękach oddolnej globalizacji. Studium przypadku Nowej Zelandii
Stanisław Szklarek, Uniwersytet Jagielloński

16:30 - 16:45 | Sztuka we współczesnym polskim społeczeństwie
Aniela Sieczkowska, Uniwersytet Jagielloński

 

Web Content Display Web Content Display

Facebook