Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20.05.2022 Piątek

Kod do zespołu w MS Teams 4y705myW razie jakichkolwiek trudności technicznych przed i podczas kongresu (np. trudności w dołączeniu do spotkania, brak dostępu do czatu itd.), prosimy kontaktować się poprzez czat prywatny w MS Teams z osobami odpowiedzialnymi za wsparcie techniczne w poszczególnych sesjach i warsztatatach.

W związku z organizacją 12. Kongresu Młodej Socjologii (dalej jako: „Wydarzenie”) w dniach 20-22.05.2022 przez Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie informujemy, że wizerunek osób uczestniczących w Wydarzeniu może zostać utrwalony zarówno w formie zdjęć, jak i filmów, a następnie użyty dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych lub promocyjnych przez Organizatora - Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.  Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.). 

🇵🇱 Otwarcie 12. Kongresu Młodej Socjologii i słowo wstępne
Dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ
Dyrektor Instytutu Socjologii UJ
Wiceprezydent European Sociological Association

🇵🇱 Wykład inauguracyjny: Uchodźstwo w perspektywie historycznej i socjologicznej. Solidarni z Ukrainą | prof. dr hab. Krystyna Slany

Wsparcie techniczne: tba

🇵🇱 S1 Antropologia społeczna

Prowadzenie: Zuzanna Jarocka
Wsparcie techniczne: Magdalena Słomka

10:45 - 11:00 | „Smile!”. O wpływie kamery i aparatu na praktykę hatha-jogi. Analiza wizualna
Aleksandra Płaczek, Uniwersytet Łódzki

11:00 - 11:15 | Zaangażowana szafa: konstruowanie narodu za pomocą ubrań
Jowita Baran, Uniwersytet Jagielloński

11:15 - 11:30 | Rola zmysłów w przekazie wiedzy cielesnej. Praktyka hatha-jogi
Dagmara Tarasiuk, Uniwersytet Łódzki

11:30 - 11:45 | Doświadczenie represji a mobilizacja w nowych ruchach społecznych - przypadek protestów queerowych i pro-choice w Warszawie w 2020 i 2021 roku
Anna Firgolska, Uniwersytet Warszawski

Po zakończeniu wystąpień w danej sesji tematycznej odbędzie się panel Q&A

🇵🇱 S2 Badania społeczne

Prowadzenie: Anastasiia Zakusilo
Wsparcie techniczne: Bartosz Gniadek

10:45 - 11:00 | Nowy wymiar zmiany społecznej w perspektywie biograficznego doświadczenia procesu post-transformacji w Polsce
Aleksandra Drążczyk, Uniwersytet Łódzki

11:00 - 11:15 | W co wierzą studenci? - Raport z badania postaw studentów wobec ezoteryki i nowej duchowości
Mateusz Grzyb i Weronika Jaworska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

11:15 - 11:30 | Antydepresanty i tożsamość w ramach kultury terapeutycznej
Michał Frąckiewicz i Nikodem Szynol, Uniwersytet Warszawski

11:30 - 11:45 | Socjoekonomiczne determinanty współczynnika rozwodów w Polsce XXI w. - analiza zastanych danych panelowych
Andrzej Porębski, Uniwersytet Jagielloński

Po zakończeniu wystąpień w danej sesji tematycznej odbędzie się panel Q&A

🇵🇱 S3 Gender Studies

Prowadzenie: Weronika Pochwała
Wsparcie techniczne: Tomasz Kałucki

10:45 - 11:00 | Aktywizm osób queerowych
Zuzanna Kapciak, Uniwersytet Jagielloński

11:00 - 11:15 | „Przechodzę do historii. Ja, zwykła Polka...” – obywatelskie herstorie wokół walki o prawa reprodukcyjne w Polsce
Radosław Nawojski, Uniwersytet Jagielloński

11:15 - 11:30 | Opór jako czynnik rekonstruowania tożsamości. Analiza biografii osób uczestniczących w strajkach kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Aleksandra Trybalska i Julia Warmuz, Uniwersytet Jagielloński

11:30 - 11:45 | Strajki są nie tylko kobiet – doświadczenia transpłciowych mężczyzn i osób niebinarnych w strajkach po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji
Natalia Superson i Patrycja Andrychowicz, Uniwersytet Jagielloński

Po zakończeniu wystąpień w danej sesji tematycznej odbędzie się panel Q&A

 🇵🇱 W1 Eksploracja danych w programie MAXQDA   

Opis: Badania jakościowe są dobrym sposobem gromadzenia bogatych i zróżnicowanych danych, pozwalających na wnikanie w indywidualne doświadczenia, rekonstruowanie schematów poznawczych, zrozumienia motywacji, jakimi kierują się w swoich działaniach ludzie. Duża ilość zebranych danych stanowi jednak wyzwanie dla osoby przystępującej do ich analizy. Proponowane warsztaty pozwolą przygotować się do sprostania temu wyzwaniu. W ich trakcie zapoznamy się z podstawowymi funkcjami jednego z programów do analizy danych jakościowych – MAXQDA. Zapoznamy się z tym, jak przygotować strukturę danych w MAXQDA, dokonać wstępnego zapoznania się z materiałem, stworzyć streszczenia, notatki, statystki występujących pojęć i ich konfiguracji. Pozwoli to na wstępne zapoznanie się z materiałem jakościowym i przygotowanie planu jego dalszej analizy. W trakcie warsztatów uczestnicy będą pracować warsztatowo, wykorzystując własne lub dostarczone przez prowadzącą dane. Ważna informacja! Udział w warsztatach wymaga zainstalowania programu MAXQDA na własnym komputerze. Osoby afiliowane przy Uniwerystecie Jagiellońskim mogą pobrać zakupioną przez UJ licencję programu ze strony internetowej Działu Usług Informtycznych UJ. Osoby spoza UJ mogą pobrać wersję trial (30 dni) ze strony MAXQDA, która poza ograniczonym czasem użytkowania nie różni się od pełnej wersji programu. W razie trudności z instalcją programu (pełnej wersji lub wersji trial) prosimy o kontakt z organizatorami.
 

Prowadząca: Dr hab. Barbara Worek, prof. UJ, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Doświadczenia badawcze zdobywała, uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach dotyczących ewaluacji, polityk publicznych, kapitału ludzkiego, uczenia się przez całe życie Autorka i współautorka publikacji dotyczących polityk publicznych, metodologii badań, ewaluacji oraz licznych raportów badawczych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień kapitału ludzkiego i analizy polityk publicznych badań jakościowych i analizy danych jakościowych. Od 2009 roku zaangażowana w badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Od 2017 roku jest członkiem Rady Naukowej Fundacji Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym (FREREF), a od 2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla Sektora Usług Rozwojowych.

Wsparcie techniczne: tba

Rejestracja: https://forms.office.com/r/QyQw9QUedc

 🇵🇱 W2 Konflikty w przestrzeni akademickiej – praktyczne sposoby radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach. Perspektywa studenta_tki 

Opis: Uczestnik_czka warsztatów dowie się czym jest konflikt, jakie są rodzaje oraz fazy konfliktów, a także jakie są możliwe sposoby ich rozwiązywania. Omówione zostaną podstawowe przykłądy sytuacji konfliktowych, w których student_ka może znaleźć się w przestrzeni akademickiej oraz możliwe ścieżki postępowania. Uczestnicy_czki zapoznają się także z metodami radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, które będą mogli_ły wykorzystać podczas części praktycznej warsztatów. 

Prowadząca:Maria Włoskowicz - prawniczka i mediatorka, absolwentka m.in. szkolenia "Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora" przygotowującego do pełnienia roli mediatorki sądowej, a także międzynarodowego szkolenia z zakresu mediacji Mediation Certification Programme organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński i International Academy of Dispute Resolution (INADR).

Wsparcie techniczne: tba

Rejestracja: https://forms.office.com/r/Z76d7Gf7mP

🇬🇧 W3 Do you GROW? Introduction to coaching for team leaders

Opis: Coaching skills are essential for team leaders and project managers in the world of work today. The workshop will consist of three parts. Firstly, students will be introduced to the one of the most popular coaching models (GROW). GROW is an acronym that stands for: Goal, Reality, Options and Way Forward. The model provides guidance for asking questions in one-to-one conversation. Students will also learn why and when coaching skills may be useful. Secondly, they will work in groups in order to apply the skills in practice.Finally, they will reflect on the exercise and discuss the usefulness, potential and limitations of coaching.

Prowadzący: Seweryn Krupnik is a sociologist specialized in evaluation and innovation policy, with a broad experience in policy consultancy. His research focuses on public subsidies and innovative mixed method research designs. His current research interests include also qualitive comparitive analysis and energy policy. He developed his coaching skills by finishing formal training program (School for Organizational Coaches, Prorozvoyovo) and coaching social innovators. 

Wsparcie techniczne: tba

Sign up form: https://forms.office.com/r/kbyyvT1igq

 

🇵🇱 S4 Praca Socjalna

Prowadzenie: Michał Holewa
Wsparcie techniczne: Olga Maciejewska

15:45 - 16:00 | Ocena "Programu 500+" w opinii beneficjentów pomocy społecznej
Izabela Fryc i Dominika Staciwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

16:00 - 16:15 | Ewaluacja zawodu pracownika socjalnego na przestrzeni lat
Eryk Pająk i Marta Cyran, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

16:15 - 16:30 | Praca socjalna z osobami ze spektrum autyzmu
Olga Tytko, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

16:30 - 16:45 | Wolontariat jako forma aktywizacji społecznej osób starszych
Magda Ostrowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Po zakończeniu wystąpień w danej sesji tematycznej odbędzie się panel Q&A

🇵🇱 S5 Media i nowe technologie

Prowadzenie: Zuzanna Jarocka
Wsparcie techniczne: Bartosz Gniadek

15:45 - 16:00 | Pozorny wybór – jak internauci radzą sobie z e-panoptykonem
Julia Heller, Uniwersytet Warszawski

16:00 - 16:15 | „Media bez wyboru”. Dylematy radia społecznościowego w obliczu protestu mediów na przykładzie Radia 357
Piotr Chmielewski, Uniwersytet Łódzki

16:15 - 16:30 | Pamięć społeczna w erze nowych technologii
Filip Oszczyk, Uniwersytet Jagielloński

16:30 - 16:45 | Społeczeństwo 5.0: japoński przepis na technologiczną destrukcję społeczeństwa
Joanna Grudowska i Dominik Zieliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Po zakończeniu wystąpień w danej sesji tematycznej odbędzie się panel Q&A

🇵🇱 S6 Socjologia krytyczna

Prowadzenie: Weronika Pochwała
Wsparcie techniczne: Anass Obeidat

15:45 - 16:00 | Praktyki oporu codziennego a tworzenie zbiorowych identyfikacji na przykładzie palestyńskim
Patrycja Król, Uniwersytet Jagielloński

16:00 - 16:15 | Relacja natura-człowiek w narracjach religijnych w czasie antropocenu
Daria Malinowska i Paulina Nowaczewska, Uniwersytet Jagielloński

16:15 - 16:30 | Biowładza w rękach oddolnej globalizacji. Studium przypadku Nowej Zelandii
Stanisław Szklarek, Uniwersytet Jagielloński

16:30 - 16:45 | Sztuka we współczesnym polskim społeczeństwie
Aniela Sieczkowska, Uniwersytet Jagielloński

Po zakończeniu wystąpień w danej sesji tematycznej odbędzie się panel Q&A

Widok zawartości stron Widok zawartości stron