Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

21.05.2022 Sobota

Kod do zespołu w MS Teams g80ygnv. W razie jakichkolwiek trudności technicznych przed i podczas kongresu (np. trudności w dołączeniu do spotkania, brak dostępu do czatu itd.), prosimy kontaktować się poprzez czat prywatny w MS Teams z osobami odpowiedzialnymi za wsparcie techniczne w poszczególnych sesjach i warsztatatach.

W związku z organizacją 12. Kongresu Młodej Socjologii (dalej jako: „Wydarzenie”) w dniach 20-22.05.2022 przez Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie informujemy, że wizerunek osób uczestniczących w Wydarzeniu może zostać utrwalony zarówno w formie zdjęć, jak i filmów, a następnie użyty dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych lub promocyjnych przez Organizatora - Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.  Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.). 

🇵🇱 S7 Badania Społeczne

Prowadzenie: Martyna Lipiec
Wsparcie techniczne: Jan Firlit

10:00 - 10:15 | Wykorzystanie technologii w radzeniu sobie ze statusem mniejszościowym przez osoby nieheteronormatywny
Kamil Motyka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

10:15 - 10:30 | Zmiany imion i nazwisk w Polsce. Analiza danych ilościowych Urzędów Stanu Cywilnego
Aleksandra Płaczek, Uniwersytet Łódzki

10:30 - 10:45 | Jaka przyszłość czeka relacje ludzi i zwierząt - perspektywa narracyjna w badaniu organizacji działających na rzecz praw zwierząt w Polsce
Katarzyna Krzemińska, Uniwersytet Jagielloński

10:45 - 11:00 | Szczęście jako najważniejsze pragnienie współczesnego człowieka
Paweł Radoń, Uniwersytet Jagielloński

Po zakończeniu wystąpień w danej sesji tematycznej odbędzie się panel Q&A

🇵🇱 S8 Praca socjalna

Prowadzenie: Michał Holewa
Wsparcie techniczne: Paulina Gardyan

10:00 - 10:15 | O wykluczaniu z języka. Strategie radzenia sobie ze stygmatyzacją i brakiem reprezentacji odbiorców pomocy w dyskursie pracy socjalnej
Dorota Wójciak, Uniwersytet Jagielloński

10:15 - 10:30 | Edukacja wielokulturowa w Polsce - skala potrzeb a skuteczność rozwiązań systemowych w obliczu wojny w Ukrainie
Kamila Grudniewska, Uniwersytet Jagielloński

10:30 - 10:45 | Sprawy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
Marcel Leżoń, Uniwersytet Jagielloński

Po zakończeniu wystąpień w danej sesji tematycznej odbędzie się panel Q&A

🇬🇧 S9 English Session

Prowadzenie: Aleksandra Trybalska
Wsparcie techniczne: Bartosz Gniadek

10:00 - 10:15 | Solarpunk - a hope giving culture trend as an inspiration for modern sociologists
Oliwia Mandrela, Uniwersytet Jagielloński

10:15 - 10:30 | Baby diapers as an evolutionary hypernovelty
Igor Łataś, Uniwersytet Jagielloński

10:30 - 10:45 | Between trauma and carnival – social attitudes toward participation in mass events during an epidemic threat
Paweł Smoliński i Leszek Dąbrowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Po zakończeniu wystąpień w danej sesji tematycznej odbędzie się panel Q&A

🇵🇱 S10 Media i nowe technologie

Prowadzenie: Julia Warmuz
Wsparcie techniczne: Jan Firlit

12:00 - 12:15 | Przeciwdziałanie stereotypom? Wizerunek osób z niepełnosprawnością we współczesnych programach telewizyjnych
Karolina Klimczyk-Miśtal, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

12:15 - 12:30 | Neoplemię czy wspólnota globalna? Konsumpcja ekologiczna jako podstawa więzi społecznych na przykładzie społeczności aplikacji Too Good To Go i Foodsi w Polsce
Anastasiia Zakusilo, Uniwersytet Jagielloński

12:30 - 12:45 | Społeczne postrzeganie sekwestracji magazynów dwutlenku węgla (CCS) - przegląd badań
Kamil Motyka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Po zakończeniu wystąpień w danej sesji tematycznej odbędzie się panel Q&A

🇵🇱 S11 Miasto i miejskość

Prowadzenie: Marta Olejniczak
Wsparcie techniczne: Paulina Gardyan

12:00 - 12:15 | Doświadczanie przestrzeni przez osoby homoseksualne - przypadek Krakowa
Jakub Czerw, Uniwersytet Jagielloński

12:15 - 12:30 | Strefa podmiejska - miejska czy wiejska?
Leszek Dąbrowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12:30 - 12:45 | Miasto i migracje - emigracja z Rzeszowa do Stanów Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku
Julia Dural i Aleksandra Tutko, Uniwersytet Jagielloński

Po zakończeniu wystąpień w danej sesji tematycznej odbędzie się panel Q&A

🇵🇱 S12 Gender studies

Prowadzenie: Aleksandra Trybalska
Wsparcie techniczne: Bartosz Gniadek

12:00 - 12:15 | Jak w projektowaniu i odbiorze nowych technologii (re)produkowana jest płeć? Przegląd badań nad relacją płcikulturowej i technologii
Katarzyna Cieślak, Akademia Górniczo-Hutnicza

12:15 - 12:30 | Rola i obraz kobiet we spółczesnych wspólnotach ruchu zielonoświątkowego w Polsce
Paulina Nowaczewska, Uniwersytet Jagielloński

12:30 - 12:45 | Biopolityka, media i interpłciowość, czyli jak czwarta władza reprodukuje binarność
Daria Malinowska, Uniwersytet Jagielloński

12:45 - 13:15 | "Nowi japońscy mężczyźni" na przykładzie idoli agencji Johnny & Associates
Amelia Mandrewicz-Kowalska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Po zakończeniu wystąpień w danej sesji tematycznej odbędzie się panel Q&A

Widok zawartości stron Widok zawartości stron