Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

22.05.2022 Niedziela

Kod do zespołu w MS Teams: klgw211. W razie jakichkolwiek trudności technicznych przed i podczas kongresu (np. trudności w dołączeniu do spotkania, brak dostępu do czatu itd.), prosimy kontaktować się poprzez czat prywatny w MS Teams z osobami odpowiedzialnymi za wsparcie techniczne w poszczególnych sesjach i warsztatatach.

W związku z organizacją 12. Kongresu Młodej Socjologii (dalej jako: „Wydarzenie”) w dniach 20-22.05.2022 przez Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie informujemy, że wizerunek osób uczestniczących w Wydarzeniu może zostać utrwalony zarówno w formie zdjęć, jak i filmów, a następnie użyty dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych lub promocyjnych przez Organizatora - Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.  Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.). 

🇵🇱 S13 Gender Studies

Prowadzenie: Zuzanna Kapciak
Wsparcie techniczne: Bartosz Gniadek

9:00 - 9:15 | Kobiety w anime. Krytyczna analiza reprezentacji kobiet w anime na podstawie Jujutsu Kaisen
Karolina Mardausz, Uniwersytet Jagielloński

9:15 - 9:30 | „Chcę się zaprezentować jako ta, której ona ma się bać, która jej nienawidzi, która nią gardzi”. Obraz kontekstu walki w doświadczeniach profesjonalnych zawodniczek mieszanych sztuk walki
Kacper Madej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

9:30 - 9:45 | Obywatelki walczące! Artystyczne działania obywatelskie pojawiające się w ramach Protestów Kobiet jako alternatywne narzędzie zmiany społecznej
Magdalena Krzemień, Uniwersytet Jagielloński

Po zakończeniu wystąpień w danej sesji tematycznej odbędzie się panel Q&A

🇵🇱 S14 Antropologia społeczna

Prowdzenie: Oliwia Mandrela
Wsparcie techniczne: Magdalena Słomka

9:00 - 9:15 | У моєму тривожному рюкзаку з життєво необхідних речей знайшлось декілька фото: relacje człowieka z fotografią podczas kryzysu humanitarnego
Olena Martynchuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

9:15 - 9:30 | Uprawa roślin domowych jako praktyka sprawczości i rytuał troski - specyfika zjawiska i wpływ na nie pandemii Covid-19
Julita Prusak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

9:30 - 9:45 | Chory psychicznie jako outsider. Objawy chorób psychicznych według mieszkańców Yogyakarty (Indonezja)
Anna Skiba, Uniwersytet Warszawski

9:45 - 10:00 | Czynniki zniechęcające do deklarowania tożsamości mniejszościowej w spisie powszechnym na przykładzie mniejszościniemieckiej
Tomasz Detlaf, Uniwersytet Warszawski

10:00 - 10:15 | Metafora jako przewodnik etyczny badacza/badaczki terenowej
Karol Piotrowski, Uniwersytet Jagielloński

Po zakończeniu wystąpień w danej sesji tematycznej odbędzie się panel Q&A

🇵🇱 S15 Media i nowe technologie

Prowdzenie: Zuzanna Jarocka
Wsparcie techniczne: Maria Tylek

9:00 - 9:15 | Wyzwania metodologiczne w diagnozie kompetencji cyfrowych we współczesnym środowisku pracy
Magdalena Rogacka, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

9:15 - 9:30 | Czy i jak regulować sztuczną inteligencję, oraz nowopowstające i szybkozmienne technologie
Szymon Caban, INP PAN

9:30 - 9:45 | Rozwój słonecznej energetyki prosumenckiej w województwie małopolskim w perspektywie strukturalnej. Wstępne wyniki badań
Sebastian Medoń, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Po zakończeniu wystąpień w danej sesji tematycznej odbędzie się panel Q&A

🇵🇱 W4 Ćwiczenia z wyobraźni badawczej: włączanie, współpraca, partycypacja? - tworzymy narzędziownik

Opis: Celem warsztatów jest dyskusja wokół "otwierania" badań społecznych. Ich wynikiem ma być wypracowanie narzędziownika, na który składać się będzie zestaw propozycji sposobów, technik, narzędzi wspomagających procesy współtworzenia wiedzy na temat badanego zjawiska, otwierających przestrzenie do szerszej dyskusji. Jednocześnie chcemy zastanowić się nad wyzwaniami oraz "trudnymi" pytaniami, które mogą stać za ich wykorzystaniem w praktyce. 

Punktem wyjścia będzie omówienie procesu badawczego skupionego wokół mobilizacji społecznych na rzecz praw reprodukcyjnych w Polsce, prowadzonego od 2016 roku. W toku wciąż trwających badań korzystałyśmy i korzystaliśmy z różnych narzędzi i technik badawczych oraz otwierania przestrzeni współtworzenia wiedzy (profile w serwisach społecznościowych, dyżury strajkowe, wystawy, itd.). Wychodząc od naszego doświadczenia i wierząc, że przeznaczeniem badań socjologicznych jest nie tylko naukowy opis otaczającej rzeczywistości, zapraszamy do wspólnego zastanowienia się nad tym, w jaki sposób prowadzić zaangażowane badania społeczne. Naszą rolą nie będzie bycie ekspertami czy ekspertkami, ponieważ każde z podejmowanych działań zawsze wiąże się z określonymi trudnościami, z którymi również się zmagamy. Zależy nam, by te zmagania stały się impulsem do stawiania własnych pytań, szerszego zaangażowania w procesy współtworzenia wiedzy. 

Zdając sobie sprawę z faktu, że niewiele jest przestrzeni do dyskusji na temat "kuchni" zaangażowanych badań społecznych, wyzwań, które pojawiają się w toku, zachęcamy do wcześniejszego kontaktu osoby, które zechciałyby więcej opowiedzieć o swoich doświadczeniach i włączyć je w dyskusje na warsztacie. Pozwoli nam to lepiej zaplanować czas oraz dyskusje wokół różnych wątków tematycznych. 

Język warsztatów 🇵🇱

 

Prowadzenie: Radosław Nawojski, Aleksandra Trybalska, Julia Warmuz

Wsparcie techniczne: tba

Rejestracja: https://forms.office.com/r/RbfDeB0Bk0

🇵🇱 S16 Socjologia krytyczna

Prowadzenie: Zuzanna Kapciak
Wsparcie techniczne: Bartosz Gniadek

13:30 - 13:45 | Bezwarunkowy dochód podstawowy – perspektywa socjologiczna i psychologiczna
Ewa Ilczuk, Uniwersytet Jagielloński

13:45 - 14:00 | Prekaryzacja rynku pracy w dobie pandemii
Anass Obeidat, Uniwersytet Jagielloński

14:00 - 14:15 | Socjologiczne i psychologiczne ramy kryzysu ćwierćwiecza – refleksja nad kondycją psychospołeczną młodych dorosłych funkcjonujących w środowisku akademickim
Sebastian Moskalski i Ewa Burlikowska, Uniwersytet Rzeszowski

Po zakończeniu wystąpień w danej sesji tematycznej odbędzie się panel Q&A

🇵🇱 S17 English Session

Prowadzenie: Aleksandra Trybalska
Wsparcie techniczne: Maria Tylek

13:30 - 13:45 | Intercultural communication barriers of Japanese students
Anna Nowak, Uniwersytet Jagielloński

13:45 - 14:00 | Academic tools as a basis for redefining, constituting, and constructing human-environment relations
Kamila Szymkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

14:00 - 14:15 | Social constructivism and designing questionnaire questions. The practice of testing questions in Polish public opinion research institutions
Julia Stróżecka, Uniwersytet Jagielloński

14:15 - 14:30 | Between trauma and carnival – social attitudes toward participation in mass events during an epidemic threat
Paweł Smoliński i Leszek Dąbrowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 

Po zakończeniu wystąpień w danej sesji tematycznej odbędzie się panel Q&A

🇵🇱 S18 Miasto i miejskość

Prowadzenie: Paulina Nowaczewska
Wsparcie techniczne: Magdalena Słomka

13:30 - 13:45 | Jeszcze sacrum czy już profanum? Relacje zachodzące pomiędzy sferami sacrum i profanum w przestrzeni miejskiej Krakowa
Natalia Polak, Uniwersytet Jagielloński

13:45 - 14:00 | Soft City, czyli jak sprawić by miasta były bardziej przyjazne mieszkańcom
Karolina Kehl, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Po zakończeniu wystąpień w danej sesji tematycznej odbędzie się panel Q&A

W5 Analiza danych w Stata

Opis: Stata jest kompleksowym programem statystycznym wykorzystywanym szczególnie w badaniach naukowych w ekonomii, naukach społecznych i epidemiologii. Jest alternatywą dla najbardziej rozpowszechnionego i łatwego w obsłudze, jednak wolnego SPSS; dla doskonałego i bezpłatnego, jednak wymagającego umiejętności programistycznych R; oraz dla drogiego SAS. Warsztaty mają charakter typu hands-on (praktycznego szkolenia). Ćwiczone będą podstawy pracy ze Stata oraz wykonywanie prostych analiz statystycznych: rozkłady procentowe, statystyki opisowe, analiza niezależności zmiennych, obliczanie siły związku między zmiennymi, raportowanie, wizualizacja wyników. Ćwiczenia będą wykonywane na bazie z badania ESS.

Ważna informacja
Przed warsztatami uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie się w testową 7-dniową licencję Stata (https://www.stata.com/customer-service/short-term-license/). Uwaga, o licencję proszę wystąpić na 3-4 dni przed warsztatami.

Prowadzący: Dr Maciej Koniewski, adiunkt w Instytucie Socjologii UJ. Absolwent socjologii oraz filozofii na UJ. Ukończył także dwuletni komponent studiów doktoranckich z zakresu pomiaru edukacyjnego na tej uczelni. Specjalista w zakresie metodologii badań oraz ilościowych metod analizy danych. Autor i współautor artykułów i rozdziałów w książkach z zakresu badań edukacyjnych, pomiaru edukacyjnego i ewaluacji. Prowadził szkolenia z zakresu wykorzystania Stata w analizach kontrfaktycznych dla Centrum Edukacji Statystycznej GUS. Program Stata wykorzystywał do analiz na potrzeby realizacji projektów dla NCBR, PARP, GUS i Banku Światowego.
 

Rejestracja: https://forms.office.com/r/7tcNN88atU

W6 Płeć: inna - współczesna problematyka inkluzywności w kwestionariuszach i badaniach społecznych

​Opis: We współczesnych badaniach społecznych coraz więcej przestrzeni poświęca się kwestii inkluzywności i intersekcjonalności. Szczególną uwagę skupiamy na kwestiach tożsamościowych - etniczności, rasie, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej. Ta ostatnia wypiera powoli podstawowe dotychczas dla nauk społecznych pojęcie płci, która okazuje się konceptem nie dość zniuansowanym. Kobieta, mężczyzna, inne - to najbardziej minimalistyczna próba inkluzywnego ujęcia problematyki płci. Czy jednak wystarczająca.

W toku warsztatu przybliżymy obraz zróżnicowania współczesnego społeczeństwa i zaprezentujemy próby jego ujęcia w badaniach społecznych. Przedstawimy również konsekwencje przyjęcia każdego z tych ujęć i sposoby, w jaki możemy w naszych badaniach definiować płeć czy seksualność.

Poruszymy również praktyczne aspekty konstruowania inkluzywnych badań, począwszy od konceptualizacji, aż po gotowy kwestionariusz - przybliżymy sposoby konstruowaniapoprawnej metryczki, podejścia do osoby respondenckiej w badaniach jakościowych i właściwego doboru próby badawczej. 

Zwrócimy także uwagę na obecny kształt dyskursu wokół problematyki rozwijającego się języka inkluzywnego - porozmawiamy o: wciąż używanych, lecz przestarzałych pojęciach; terminach, które wywołują dyskusję w środowiskach aktywistycznych; oraz o feminatywach, osobatywach, neutratywach i ich alternatywach.

Prowadzący: Tęczuj - organizacja studencka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zajmuje się tematyką LGBTQ+: bezpieczeństwem studentów_ek LGBTQ+, edukacją równościową, szerzeniem kultury i historii społeczności oraz współpracą z sojusznikami_czkami.

Rejestracjahttps://forms.office.com/r/FmtqYUEUb9

Widok zawartości stron Widok zawartości stron