Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W razie jakichkolwiek trudności technicznych przed i podczas kongresu (np. trudności w dołączeniu do spotkania, brak dostępu do czatu itd.), prosimy kontaktować się poprzez czat prywatny w MS Teams z osobami odpowiedzialnymi za wsparcie techniczne w poszczególnych sesjach i warsztatatach.

W związku z organizacją 12 Kongresu Młodej Socjologii (dalej jako: „Wydarzenie”) w dniach 20-22.05.2022 przez Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie informujemy, że wizerunek osób uczestniczących w Wydarzeniu może zostać utrwalony zarówno w formie zdjęć, jak i filmów, a następnie użyty dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych lub promocyjnych przez Organizatora - Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.  Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.). 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron