Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Naukowa

Rada Naukowa pełni funkcję organu odpowiedzialnego za ocenę nadesłanych abstraktów. Na podstawie jej oceny wybierane są referaty, które będę prezentowane w trakcie Kongresu. W celu zapewnienie rzetelności oraz jak największej jakości merytorycznej, do Rady Naukowej zostały zaproszone wybitne osobistości ze świata nauk społecznych, osoby autorskie wielu wybitnych książek oraz publikacji. Serdecznie dziękujemy im za przyjęcie zaproszenia do Rady Naukowej oraz za pomoc merytoryczną w tworzeniu 13. Kongresu Młodej Socjologii.