Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zgłoszenia

Zostań prelegentem!

Trwa nabór abstraktów do 12. Kongresu Młodej Socjologii, który odbędzie się w dniach 20-22.05.2022. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń studentów i doktorantów, przedstawicieli różnych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych: socjologów, pracowników socjalnych, antropologów, psychologów, politologów, prawników i młodych naukowców reprezentujących inne dyscypliny, których naukowe rozważania mieszczą się w proponowanej przez nas tematyce Kongresu. Sesje 12 edycji Kongresu Młodej Socjologii to:

 • Miasto i miejskość
 • Antropologia społeczna
 • Badania społeczne
 • Komunikacja społeczna
 • Media i nowe technologia
 • Gender studies
 • Socjologia krytyczna
 • Praca socjalna
 • English Session
 • English Session: COVID-19

Propozycje wystąpień (abstrakty) należy przesyłać do 24 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59. Zgłoszenie następuje poprzez elektroniczne wypełnienie formularza pod adresem: https://forms.office.com/r/c295yEN154. Przesłanie formularza oznacza akceptację regulaminu dostępnego w sekcji "pliki do pobrania" w zakładce "Zgłoszenia".

Prosimy, aby propozycje wystąpień:

 • nie zawierały w treści abstraktu danych, które pozwalają na identyfikację Autora – propozycje wystąpień będą oceniane anonimowo,
 • były zgłaszane przez maksymalnie dwóch Autorów,
 • nie przekraczały objętości 300 słów.

Abstrakty nie spełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane. Do oceny nie będą także kierowane abstrakty noszące znamiona plagiatu, jeśli takowy zostanie wykryty przez organizatorów.

Nie obowiązują ograniczenia w liczbie przesłanych abstraktów, ale każdy tekst wymaga odrębnego zgłoszenia w osobnym formularzu. Każdy prelegent zostaje zobligowany do uiszczenia wielokrotności opłaty konferencyjnej w zależności od liczby pozytywnie zopiniowanych abstraktów.

Oceny abstraktów będą dokonywać komisje tematyczne (odpowiadające sesji, do której kierowany jest abstrakt). Każda z nich będzie składać się z trzech osób, a jednym z członków zawsze będzie pracownik naukowy Instytutu Socjologii UJ ze stopniem naukowym doktora lub wyższym.

Informacje o (nie)zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia zostaną przesłane Autorom abstraktów najpóźniej do 8 maja 2022 roku.

Autorów referatów przyjętych do wygłoszenia prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 50 zł (lub jej wielokrotności w przypadku większej liczby przyjętych abstraktów jednego autora) do 11 maja 2022 roku. Bardzo prosimy o terminowość – brak wpłaty do tego terminu oznacza rezygnację z udziału w konferencji, a opłaty dokonane po tym terminie nie będą zwracane.
Dane do wpłaty:
tytuł przelewu: nr zl. 2100218 [IMIĘ i NAZWISKO]
Bank Pekao SA
Ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków
83 1240 4722 1111 0000 4857 9179


W ramach aktu solidarności z naszym wschodnim sąsiadem, prelegenci z Ukrainy są zwolnieni z opłaty konferencyjnej - zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem kms@uj.edu.pl.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, prosimy o poinformowanie o tym fakcie organizatorów do 15 maja 2022 roku drogą mailową ​kms@uj.edu.pl, aby możliwe było wprowadzanie odpowiednich zmian w programie Kongresu. Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

Planowana jest publikacja książki będącej zbiorem najlepszych referatów zgłoszonych do 12 edycji Kongresu Młodej Socjologii.

Pliki do pobrania
pdf
REGULAMIN