Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ważne daty

1 lutego 2021
Termin nadsyłania abstraktów 

15 lutego 2021
Informacja o (nie)zakwalifikowaniu referatu  

1 marca 2021
Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej

15 marca 2021
Publikacja programu konferencji

20 marca 2021
Rejestracja na warsztaty 

16-18 kwietnia 2021
11. Kongres Młodej Socjologii 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Naukowa

Dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG
Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

Prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii

Prof. dr hab. Jarosław Górniak
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii

Dr Martin Hájek
Uniwersytet Karola w Pradze, Instytut Sociologii

Dr hab. Grażyna Kubica-Heller, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii

Prof. dr hab. Marek Krajewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii

Prof. dr hab. Krzysztof Konecki
Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii

Dr hab. Anna Michalska, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii

Dr hab. Joanna Mizielińska
Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii

Dr hab. Tomasz Nawrocki
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Socjologii

Dr hab. Kacper Pobłocki
Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) 

Dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Facebook