Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ważne daty

16.02.2020
Termin nadsyłania abstraktów 

23.02.2020
Informacja o (nie)zakwalifikowaniu referatu  

15.03.2020
Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej

25.05.2020
Publikacja programu konferencji

08.06.2020
Rejestracja na warsztaty 

05-07.07.2020
11. Kongres Młodej Socjologii 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Idea Kongresu

Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza, że 11. Kongres Młodej Socjologii odbędzie się w dniach 5-7 lipca 2020 roku w Krakowie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pierwsza edycja Kongresu Młodej Socjologii odbyła się 10 lat temu. Od samego początku wydarzenie stanowi przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń młodych badaczy_ek, reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych i humanistycznych - socjologii, antropologii, etnologii, geografii, psychologii (stosowanej), politologii, prawa. Interdyscyplinarny wymiar Kongresu zapewniają sesje tematyczne, które w kolejnych edycjach zmieniają się zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Ich liczba i zróżnicowana tematyka sprawiają, że zgłaszane referaty dotykają szeroko rozumianych problemów społecznych - od krytycznej analizy tego, co dzieje się w życiu społeczno-politycznym Polski i świata, przez opisy antropologiczne, refleksje nad globalną wioską, nowoczesną pracą socjalną, aż po doświadczenia badawcze i problemy metodologii badań społecznych. Kongres od pierwszej edycji istotnie się zmienił. Modyfikowane są nie tylko sesje tematyczne, ale także kształt wydarzenia. Tegoroczną edycję Kongresu Młodej Socjologii ogłaszamy jako międzynarodową. Językami Kongresu będą polski i angielski.